In het hart van Dongen, een stad doordrenkt van historie, staat een laatgotische kruiskerk die de tand des tijds heeft doorstaan. Dit architecturaal juweel, met zijn driebeukige schip, markeert de plek waar in de veertiende eeuw de eerste Laurentiuskerk verrees. Door de eeuwen heen onderging het gebouw verschillende gedaanteveranderingen, resulterend in de majestueuze ruïne die het vandaag is – een zeldzaamheid in Nederland.

Maar deze kerk herbergt meer dan slechts stenen en geschiedenis. Sinds 2017 omarmt ze een artistiek meesterwerk dat voorheen het interieur van de Pauluskerk in Plan West I sierde. Dit meesterwerk is niemand minder dan het indrukwekkende wandkleed, een ontwerp van de begaafde broeder Amator.

Het wandkleed, dat het Scheppingsverhaal in levendige kleuren uitbeeldt, is niet alleen in omvang imposant, met afmetingen van 10 bij 4,5 meter, maar ook in zijn ontstaansgeschiedenis. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werkten zo’n dertig wijkbewoonsters met ongeëvenaarde passie aan dit kunstwerk, dat langzaam maar zeker vorm kreeg in een bescheiden ruimte achter in de kerk. Met geduld en toewijding begonnen ze bij de hemel, bij de zon en de sterren, en rolden ze voorzichtig elke afgewerkte sectie op terwijl ze verder werkten aan dit titanische project.

Het bijzondere aan dit wandkleed gaat verder dan zijn esthetiek; het is een symbool van gemeenschapszin en samenwerking. De wijkbewoners van de Pauluskerk droegen bij aan de realisatie ervan door stukjes stof te kopen, waarmee ze niet alleen financieel investeerden, maar ook symbolisch deel uitmaakten van dit kunstwerk dat hen allen verenigde.

Na de herbestemming van de Pauluskerk, vond het wandkleed een nieuw thuis in de historische kerkruïne van Dongen. Dit was echter geen eenvoudige overgang. Het kostte het kerkbestuur heel wat speurwerk en overleg om de juiste plek te vinden waar dit kunstwerk tot zijn recht zou komen. Uiteindelijk kwamen ze in contact met de Stichting De Oude Kerk Dongen, waar het wandkleed warm werd ontvangen. Een overeenkomst werd gesloten waarbij de Katholieke kerk eigenaar blijft, maar het wandkleed in bruikleen wordt gegeven aan de stichting.

Zo vindt het Wandkleed Scheppingsverhaal van broeder Amator een nieuw hoofdstuk in zijn reis door de tijd, een hoofdstuk dat wordt geschreven in de prachtige ruïnes van de kerk, waar het niet alleen een artistiek, maar ook een spiritueel baken vormt voor de gemeenschap van Dongen.